Vi vill att du skall känna dig trygg när du väljer oss. Vi innehar en rad olika CERTIFIKAT, licenser och diplom

Mästarbrev

Mästarbrevet är det högsta beviset på yrkesskicklighet inom ett hantverksyrke och garanterar förutom stort yrkeskunnande och erfarenhet även pålitlighet som hantverksföretagare. Mästerbrevet är en trygghet för dig som kund och uppdragsgivare.

Vi har utbildade projektledare. Hos oss har vi flera utbilda projektledare. På så sätt kan vi erbjuda kompetent hjälp som vet vad som krävs för att driva ett projekt.

FALlSKYDDS certifikat

Fall till lägre nivå är en av de vanligaste orsakerna till att personer omkommer eller blir allvarligt skadade i byggbranschen. Det finns därför krav på att man ska förebygga fallrisker redan vid höjder på 2 meter eller mer vid byggnads- och anläggningsarbete.

Vi är medlemmar i Måleriföretagen i Sverige och följer de kravs som ställs.Nöjd-Kund-Garanti!

Som medlemmar i Måleriföretagen innebär det att vi arbetar med Nöjd-Kund-Garanti.

Privatpersoner som köper måleritjänster utförda av medlemsföretag har en extra garanti på utfört måleriarbete.

Heta Arbeten certifikat

Heta Arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, till exempel svetsning, skärning, lödning och arbete med varmluftspistol eller sliprondell. Våra snickare har de certifikat som krävs.

ID06

Samtliga av våra hantverkare innehar ID06 och följer de allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning. Framförallt för att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen.